Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als ondernemer nemen wij waar mogelijk onze verantwoordelijkheid om een zo klein mogelijke footprint achter te laten. Zo komt de warmte die wij gebruiken om onze kas te verwarmen al ruim 20 jaar voor 100% bij de ROCA vandaan. Deze warmte is afkomstig uit het industriële havengebied van Rotterdam en wordt door ons gebruikt voor het verwarmen van onze kas, de verwarmingsketel is daardoor overbodig en staat er alleen nog maar als back-up.

Wat is Stadsverwarming?

Bij het opwekken van energie in energiecentrales komt een enorme hoeveelheid warmte vrij. Vroeger ging die warmte verloren. Dit is natuurlijk zonde van die kostbare warmte. Daarom wordt die zogenaamde ‘restwarmte’ ingezet om de huizen van tientallen duizenden mensen in de stad te verwarmen en ook een 100 tal kassen in Lansingerland. En dat noemt men dus stadswarmte

Groene planten, groene stroom

De Electra die wij gebruiken wordt voor het grootste deel opgewekt met de 338 zonnecollectoren op de bedrijfsruimte en indien nodig wordt deze aangevuld met groene stroom.

Energie-efficiënt

De Osteospermum (Spaanse Margrieten) die wij kweken worden rustig en koud opgekweekt (energie-efficiënt) zodat wij zo minimaal mogelijk gebruik hoeven maken van groeiregulatoren en gewasbeschermingmiddelen.

Schoon water

Wij zijn niet alleen op het gebied van warmte en electriciteit actief voor een zo duurzame oplossing, ook op het gebied van water zetten wij ons in om deze zo optimaal mogelijk te benutten. Zo worden alle restwaterstromen in de kas volledig hergebruikt zodat wij niet lozen op riool of oppervlakte water.

Kwaliteitszorg

Door het ontwikkelen van certificaten op het gebied van kwaliteitszorg, milieu en sociale aspecten geeft MPS – ECAS vorm aan duurzaamheid. Door onze duurzame manier van ondernemen zijn wij MPSA gecertificeerd. Dit is de hoogst mogelijke kwalificatie!
Dit hebben wij bereikt door

  1. hergebruik van water en voeding
  2. slimme energie toepassingen
  3. het composteren van groen afval

Werkklimaat

Dankzij de automatisering op ons bedrijf stellen wij alles in het werk gesteld om een zo goed mogelijk werkklimaat te realiseren voor onze medewerkers. Zo is het werk veel lichter dan het jaren geleden was door onder andere het op werkhoogte brengen van de plant waardoor bukken en op de knieën werken zo veel mogelijk vermeden.

Daarom MVO

  • Wij zijn MPS-A  gecertificeerd.
  • Wij hergebruiken al ons gietwater (geen lozing op riool of oppervlakte water)
  • Wij scheiden papier, plastic en groenafval.
  • Wij hebben in 2016 388 zonnepanelen geïnstalleerd.
  • 100% gebruik restwarmte (ROCA)
  • Koud en vroeg opzetten van de planten resulteert in laag verbruik warmte en een laag verbruik van groeireguleringsmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen.

Tot slot

Het zo duurzaam mogelijk telen is niet het enige wat wij als ondernemer doen voor onze maatschappij. Wij geloven er in dat we ook als ondernemer ons steentje moeten bijdragen aan de maatschappij.
Daarom besteden wij jaarlijks tijd, ruimte (opslag), goederen en geld aan diverse goede doelen.

 

Contact

van Santen gardenplant
Gerberaweg 14a
2665 KW Bleiswijk
Zuid-Holland
010 521 38 42

© 2023 van Santen
 SiteforSites.nl